Szkolenia psychologiczne – terapeutyczne

1. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
2. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
3. Coaching psychologiczno-pedagogiczny
4. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia
5. Praca z dzieckiem z dysfunkcjami/ ADHD, Zespół‚ Aspergera
6. Zaburzenia lękowe w wieku przedszkolnym/fobia przedszkolna
7. Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne
8. Terapia zaburzeń u dzieci
9. Terapia złości i agresji u dzieci i młodzieży
10.Bajkoterapia kliniczna

KONTAKT

Masz pytania - zadzwoń

608 160 700