Szkolenia dla rad pedagogicznych (przedszkola)

1. Terapia złości i agresji u dzieci w wieku przedszkolnym
2. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
3. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
4. Praca z dzieckiem z dysfunkcjami/ ADHD, Zespół‚ Aspergera
5. Zaburzenia lękowe w wieku przedszkolnym/fobia przedszkolna
6. Emisja głosu w pracy nauczyciela (warsztaty)
7. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne z elementami emisji głosu w pracy nauczyciela
8. Terapia zaburzeń u dzieci
9. Bajkoterapia kliniczna

KONTAKT

Masz pytania - zadzwoń

608 160 700