Szkolenia otwarte

1. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
2. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
3. Coaching psychologiczno-pedagogiczny
4. Life Coaching
5. Emisja głosu w pracy nauczyciela (warsztaty)
6. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne z elementami emisji głosu w zawodzie nauczyciela
7. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia
8. Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne
9. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia
10. Praca z dzieckiem z dysfunkcjami/ ADHD, Zespół‚ Aspergera
11. Terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży
12. Terapia psychologiczno – pedagogiczna rodzin
13. Terapia radzenia sobie ze złością u dzieci i młodzieży
14. Bajkoterapia kliniczna
15. Terapia zaburzeń lękowych u dzieci

KONTAKT

Masz pytania - zadzwoń

608 160 700