Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci
i młodzieży

Termin
18 kwietnia 2020 r.

Godz.
10.00-16.00

ul. Ogrodowa 48/54, Warszawa

Cena:
240 zł

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

1. 8 godzin dydaktycznych szkolenia

2. Materiały szkoleniowe

3. Możliwość skorzystania z superwizji  i konsultacji coachingowej po szkoleniu

4. Certyfikat ukończenia szkolenia

5. Serwis kawowy

Program szkolenia

 

1. Geneza i rozwój zaburzeń lękowych oraz lękowo-depresyjnych u dzieci i młodzieży

2. Obraz kliniczny i objawy zaburzeń lękowych w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w placówce oświatowej/wychowawczej

3. Współwystępowanie zaburzeń lękowych z innymi zaburzeniami psychicznymi

4. Lęk separacyjny w wieku przedszkolnym i szkolnym. Diagnoza i terapia

5. Zaburzenia lękowe uogólnione – somatyzacje i przejawy behawioralne. Diagnoza i terapia

6. Fobie – fobie specyficzne, fobie społeczne. Diagnoza i terapia

7. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Diagnoza i terapia

8. Terapia tików prostych i złożonych u dzieci i młodzieży

9. Zaburzenia odżywiania i karmienia wynikające z zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia

10. Zaburzenia snu wynikające z zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia

11. Metody kwestionariuszowe i projekcyjne do diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

12. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz systemy terapeutyczne dzieciom i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

 

Trener

dr Agnieszka Kolek

Absolwentka kierunku psychologia kliniczna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą uzależnień od Internetu oraz mediów mobilnych u młodych dorosłych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Twórca autorskiego szkolenia „Bajkoterapia kliniczna”, wyróżnionego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka kierunku psychologia kliniczna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą uzależnień od Internetu oraz mediów mobilnych u młodych dorosłych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Absolwentka studiów podyplomowych „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Jest uczestniczką Całościowego Kursu Psychoterapii, który posiada akredytację sekcji naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła kurs z zakresu poznawczo – behawioralnego terapii zaburzeń lękowych.

Staż psychoterapeutyczny odbyła w Klinice Psychiatrii Sądowej (oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Od pięciu lat prowadzi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zajęcia dydaktyczne na kursach doskonalących dla terapeutów i specjalistów.

Interesuje się mechanizmami uzależnienia od urządzeń mobilnych, Internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk.  Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją kliniczną.