DOBRY MÓWCA
- WYSTAPIĘNIA PUBLICZNE I PREZENTACJE

4 listopada 2023 r.
(SOBOTA)

Godz.
9.00-12.00

Webinar

Cena:
150 zł

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

 

1. Materiały szkoleniowe

2. Możliwość skorzystania  z konsultacji coachingowych po szkoleniu

 

 

SZKOLENIE - DOBRY MÓWCA - WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE

Cześć,

nazywam się Kasia Kasprzyk i  jestem autorką szkolenia DOBRY MÓWCA – Wystąpienia publiczne i prezentacje w pracy z grupami. 

Uważam, że każdy z nas jest mówcą, a dobra prezentacja, niezależnie od przedstawianego tematu,  powinna opierać się na naturalności mówcy, jego osobowości, talentach, świadomych zasobach wewnętrznych, potrzebach i granicach. Podczas wystąpienia publicznego mówca powinien budować swoją twórczą i bezpieczną przestrzeń na słowo.  

To szkolenie, to głęboki proces rozwojowy, warsztat praktycznych umiejętności scenicznych i prezentacyjnych, a przede wszystkim, to radość z występowania publicznego i  zgoda  by się  w sobie rozgościć. Szkolenie kierujemy do obecnych i przyszłych trenerów, nauczycieli, coachów, mówców, wszystkich tych, którzy planują pracę z grupami.  Do wszystkich, którzy są zainteresowani sztuką prezentacji, zgodną ze swoimi talentami, zasobami wewnętrznymi.  Prezentacją w zgodzie ze sobą 🙂 

Drodzy obecni i przyszli trenerzy, nauczyciele, edukatorzy, mówcy,

Z serca zapraszam:) 

Kasia Kasprzyk 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE 

I  M O D U Ł

MOJA POSTAWA

 1. Ku sobie – temperament, osobowość, zasoby wewnętrzne mówcy,
 2. Naturalność i budowanie pewności siebie –umiejętność budowania spójności przekazu podczas prezentacji i pracy z grupami,
 3. Praca z intencją w komunikacji z grupą szkoleniową, 
 4. Nabycie umiejętności komunikacyjnych, w szczególności słuchania, zadawania pytań otwartych w grupie szkoleniowej,
 5. Techniki radzenia sobie ze stresem podczas wygłaszania prezentacji, prowadzenia szkolenia.

II M O D U Ł

KOMUNIKACJA i PREZENTACJE

 1. Metody pracy z publicznością – Energia mówcy – Energia publiczności,
 2. Techniki budowania zaufania i sympatii w grupie słuchaczy,
 3. Umiejętność świadomego oddziaływania na klienta na poziomie merytorycznym oraz emocjonalnym,
 4. Poziomy wpływu, czyli mechanizmy komunikacji interpersonalnej w oparciu o psychologię komunikacji i psycholingwistykę,
 5. Osobowość i jej typy – jak komunikować się z różnymi typami osobowości, jak interpretować zachowania słuchaczy.

III MO D U Ł

CO MÓWI GŁOSEmisja głosu w praktyce

 1. Pewność głosu, a pewność w głosie,
 2. Ekspresja wypowiedzi jako środek przyciągania i utrzymania uwagi publiczności,
 3. Kogo lubimy? Komu ufamy? Kogo słuchamy – Efekt pierwszego wrażenia oparty na głosie 
 4. Podstawy storytellingu w prezentacjach, o tym jak wykorzystać sztukę budowania opowieści do wzbudzania emocji – techniki improwizacji,
 5. Budowanie wizerunku zawodowego poprzez głos – Świadome budowanie umiejętności operowania głosem – Zasady poprawnej emisji głosu, Wysokość głosu – omówienie różnicowania wysokości głosu i jego znaczenia w komunikacji, Tempo mówienia – ekspresja mówienia, Barwa głosu, ton głosu – Jak dostosowywać ją do wypowiadanej treści?, Intonacja – precyzyjność komunikatu, rytm mowy, akcenty i pauzy, Praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia – Warsztat praktyczny, oparty na ćwiczeniach głosu.

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz możliwość wsparcia coachingowego po szkoleniu.

 

Katarzyna Kasprzyk

 

 

TRENER- Katarzyna Kasprzyk –Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu, Coach, trener z dwunastoletnim stażem, wykładowca akademicki. Absolwentka kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla nauczycieli, coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach rozwijających z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich i autoprezentacji, bajkoterapii. Doświadczenie trenerskie nabywała biorąc udział w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi. Autorka programów coachingowych, rozwijających kwalifikacje zawodowe i osobiste m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja nauczyciela i trenera oraz projektu Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu. Absolwentka wielu kursów: trenerskich, metodyka nauczania, dydaktyka dorosłych, kompetencje psychologiczne. Animatorka kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali piosenki. Współpracując z wybitnymi artystami filmu i estrady brała udział w wielu spektaklach, widowiskach teatralnych i estradowych.
Prywatnie mama czteroletniego Antosia.