SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I PREZENTACJI

Termin
28 czerwca 2021 r.

Godz.
18.00-20.30

Szkolenie on-line (Platforma Google Meet)

Cena:
80 zł (w cenie certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe PDF)

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

 

1. Materiały szkoleniowe

2. Możliwość skorzystania  z konsultacji coachingowych po szkoleniu

3. Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Program szkolenia

SZKOLENIE SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH I PREZENTACJI

Adresatami szkolenia  są wszyscy, którzy pragną rozwinąć zdolności prezentacji  i wystąpień publicznych, pogłębić umiejętności komunikacyjne, poprawić jakość głosu i sposób posługiwania się nim. Szkolenie oparte jest na technikach pracy głosem, panowania nad emocjami i tremą, mowy ciała, spójności przekazu oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej  podczas wystąpień publicznych. 

 PROGRAM SZKOLENIA

 • Psychospołeczne mechanizmy wpływające na indywidualny wizerunek zawodowy, zasady autoprezentacji w sytuacjach publicznych 
 • Wzbudzanie i utrzymanie zainteresowania – czynniki skutecznej i atrakcyjnej prezentacji – czyli jak mówić, by nas słuchano?
 • Stres i trema – metody radzenia sobie ze stresem podczas wystąpienia publicznego
 • Elementy mające znaczenie w kreowaniu pozytywnego wizerunku: pierwsze wrażenie, ubiór, kontakt wzrokowy, gestykulacja – ćwiczenia 
 • Ogranie przestrzeni – organizacja własnej przestrzeni w wystąpieniach publicznych
 • Kluczowe etapy prezentacji 
 • Prawidłowe posługiwanie się językiem (akcent, melodyka mowy, pauza)
 • Głos jako instrument: dykcja, pauza, tempo, akcent 
 • Techniki oddechowe redukujące stres i wpływające na płynność mówienia
 • Wyrobienie nawyku posługiwania się oddechem przeponowo-żebrowym
 • Mowa ciała – czyli jak wykorzystać język ciała w celu podkreślenia wypowiedzi 
 • Spójność przekazu – komunikacja werbalna i niewerbalna 
 • Zasady dress code 

Katarzyna Kasprzyk

 

 

TRENER- Katarzyna Kasprzyk –Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu, Coach, trener z dwunastoletnim stażem, wykładowca akademicki. Absolwentka kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla nauczycieli, coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach rozwijających z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich i autoprezentacji, bajkoterapii. Doświadczenie trenerskie nabywała biorąc udział w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi. Autorka programów coachingowych, rozwijających kwalifikacje zawodowe i osobiste m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja nauczyciela i trenera oraz projektu Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu. Absolwentka wielu kursów: trenerskich, metodyka nauczania, dydaktyka dorosłych, kompetencje psychologiczne. Animatorka kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali piosenki. Współpracując z wybitnymi artystami filmu i estrady brała udział w wielu spektaklach, widowiskach teatralnych i estradowych.
Prywatnie mama trzyletniego Antosia.