DOBRA PREZENTACJA
- WYSTAPIĘNIA PUBLICZNE I PREZENTACJE W ZGODZIE ZE SOBĄ

Szkolenie dwudniowe
I termin- 22.02.2022 r.
II termin-28.02.2022 r.

Godz.
(4h) 18.00-20.00
18.00-20.00

Szkolenie on-line (Platforma Google Meet)

Cena:
120 zł (w cenie certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe PDF)

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

 

1. Materiały szkoleniowe

2. Możliwość skorzystania  z konsultacji coachingowych po szkoleniu

3. Certyfikat ukończenia szkolenia

 

SZKOLENIE DOBRA PREZENTACJA - WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJE W ZGODZIE ZE SOBĄ.

Cześć,

nazywam się Kasia Kasprzyk i  jestem autorką szkolenia DOBRA PREZENTACJA – Wystąpienia publiczne i prezentacje w zgodzie ze sobą.

Uważam, że każdy z nas jest mówcą, a dobra prezentacja, niezależnie od przedstawianego tematu,  powinna opierać się na naturalności mówcy, jego osobowości, talentach, świadomych zasobach wewnętrznych, potrzebach i granicach. Podczas wystąpienia publicznego mówca powinien budować swoją twórczą i bezpieczną przestrzeń na słowo.  

To szkolenie to głęboki proces rozwojowy, warsztat praktycznych umiejętności scenicznych i prezentacyjnych, a przede wszystkim, to radość z występowania publicznego i  zgoda  by się  w sobie rozgościć.

Zapraszam:)

Kasia

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie on-line DOBRA PREZENTACJA – Wystąpienia publiczne i prezentacje w zgodzie ze sobą.

Audytorium jest ciekawe przedstawianego tematu, ale na równi  jest ciekawe człowieka, który go wygłasza. Pozwól  swoim odbiorcom się poznać,  występuj  w zgodzie ze sobą.

Czy to szkolenie dla mnie?

 – Tak, jeśli Twoje wystąpienia publiczne poprzedzone są nieprzespanymi nocami, a w głowie pojawiają się pytania, „dlaczego ja” , dlaczego nie poprosili kogoś innego:), jeśli musisz uczyć się tekstu na pamięć i tylko wtedy czujesz się bezpieczny, kiedy masz wrażenie, że podczas wystąpienia,  Twoje ciało Cię nie słucha.

 – Tak, jeżeli jesteś zainteresowany sztuką prezentacji, zgodną ze swoimi talentami, zasobami wewnętrznymi.  Prezentacją w zgodzie ze sobą. 

 PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Ku sobie – temperament, talenty, zasoby wewnętrzne mówcy
  2. Metody pracy z publicznością – Energia mówcy – energia publiczności
  3. Trema – przyjaciel
  4. Głos ma głos – Przepona i rezonatory – wiedza tajemna? 🙂
  5. „Mistrzowska gra” – barwa, dykcja, pauza, tempo, akcent
  6. Ciało!!? Gdzie jesteś? – Czyli jak wykorzystać swój język ciała w celu podkreślenia wypowiedzi
  7. Struktura wystąpienia – Kluczowe etapy w prezentacji
  8. Mówię z lekkością – Warsztat praktycznych umiejętności scenicznych i prezentacyjnych

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz możliwość wsparcia coachingowego po szkoleniu.

Życzę dobrej zabawy podczas szkolenia:)

Kasia

Katarzyna Kasprzyk

 

 

TRENER- Katarzyna Kasprzyk –Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu, Coach, trener z dwunastoletnim stażem, wykładowca akademicki. Absolwentka kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla nauczycieli, coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach rozwijających z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich i autoprezentacji, bajkoterapii. Doświadczenie trenerskie nabywała biorąc udział w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi. Autorka programów coachingowych, rozwijających kwalifikacje zawodowe i osobiste m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja nauczyciela i trenera oraz projektu Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu. Absolwentka wielu kursów: trenerskich, metodyka nauczania, dydaktyka dorosłych, kompetencje psychologiczne. Animatorka kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali piosenki. Współpracując z wybitnymi artystami filmu i estrady brała udział w wielu spektaklach, widowiskach teatralnych i estradowych.
Prywatnie mama czteroletniego Antosia.