BAJECZNE CZYTANIE – TECHNIKI GŁOŚNEGO CZYTANIA -
Warsztat praktyczny emisji głosu, technik improwizacji teatralnych i sposobu posługiwania się głosem w pracy z dziećmi

Termin
11 lutego 2023r.

Godz.
10.00 - 15.00

Szkolenie stacjonarne , Warszawa

Cena: 190 zł
Cena zawiera materiały szkoleniowe PDF, książkę BAJKA SERCEM PISANA

Informacje i zapisy:

kontakt@superwizja.edu.pl

tel. 608 160 700

Cena obejmuje:

Materiały szkoleniowe PDF

Materiały szkoleniowe i książka BAJKA SERCEM PISANA

 

BAJECZNE CZYTANIE – TECHNIKI GŁOŚNEGO CZYTANIA – Warsztat praktyczny emisji głosu, technik scenicznych i sposobu posługiwania się głosem w pracy z dziećmi. To autorski program skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli w żłobkach, nauczycieli świetlicy oraz rodziców.

Czytanie dzieciom jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela w przedszkolu, żłobku, w świetlicy. Najważniejszym zadaniem, jakie ma do spełnienia nauczyciel, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych, określonych w podstawie programowej, jest właśnie rozwijanie zainteresowań czytelniczych swoich wychowanków.
Głośne czytanie wszechstronnie wpływa na dziecko, uczy myślenia, rozwija słownictwo, pamięć i wyobraźnię, zbliża, uczy wartości, doskonali umiejętności językowe, wzbogaca słownictwo i kładzie podwaliny pod przyszłe sukcesy w pisaniu i mówieniu. Podczas głośnego czytania u dzieci rozwijają się zdolności koncentracji i chęć poznawania świata.
Podczas szkolenia zostanie przedstawiony sposób czytania, opowiadania, który ma wpływ na wszystkie zmysły dziecka. Przedstawiamy technikę czytania i opowiadania, która sprawi, że uwaga dziecka w pełni skupi się na treści przedstawianego utworu, sposób, dzięki któremu dziecko staje się jednocześnie widzem i aktorem.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Książka – inspiracja i źródło pomysłów
  2.  Czytanie i opowiadanie bajek – sposób na budowanie umiejętności poznawczych i rozwój emocjonalny u dzieci w wieku przedszkolnym
  3.   Wybór bajek  do  indywidualnego i grupowego opowiadania i czytania
  4.   Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci
  5.   Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
  6.   Zadania sceniczne w planie żywym i plastycznym
  7.   Sposoby na „ożywienie” tekstu literackiego
  8.   Elementy dramy i  pantomimimy w pracy z dziećmi
  9.   Sposoby na utrzymanie uwagi i koncentracji u dzieci
  10.  Aranżacja przestrzeni do czytania
  11.  Rola rekwizytów w aktywnym czytaniu
  12.  Czytanie wielowymiarowe i wielozmysłowe
  13.  Fonacja, artykulacja i dykcja, a jakość i moc głosu
  14.  Natężenie głosu i jego siła – gdzie leży złoty środek?
  15.  Artykulacja i intonacja – portret mówcy
  16.  Ćwiczenia praktyczne – gimnastyka dla języka, łamańce językowe, ćwiczenia poruszające
  17.  Barwa głosu, ton głosu- jak dostosowywać ją do wypowiadanej treści?
  18.  Rytm mowy, akcent  i pauza – interesujący narrator

 

Trener

Trener – Katarzyna Kasprzyk 

Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu, Coach, trener z dwunastoletnim stażem, wykładowca akademicki. Absolwentka Studiów Podyplomowych Public Relations i Komunikacja Strategiczna w firmach Szkoły Głównej Handlowej, kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Coaching w życiu i biznesie WSM w Warszawie. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla nauczycieli, coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w organizacjach. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach rozwijających, skierowanych do nauczycieli, trenerów z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich i autoprezentacji. Doświadczenie trenerskie nabywała biorąc udział w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi. Autorka programów coachingowych, rozwijających kwalifikacje zawodowe i osobiste m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja nauczyciela i trenera oraz projektu Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu. Absolwentka wielu kursów: trenerskich, metodyka nauczania, dydaktyka dorosłych, kompetencje psychologiczne. Animatorka kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali piosenki. Współpracując z wybitnymi artystami filmu i estrady brała udział w wielu spektaklach, widowiskach teatralnych i estradowych. Prywatnie – mama trzyletniego Antosia.