WEBINAR/WARSZTAT
Analiza i interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się

Termin
19 września 2020 r.

Godz.
10.00-13.00

Wydarzenie on-line na platformie
Google Meet -
zapisy: kontakt@superwizja.
edu.pl

Cena:
120 zł
(cena obejmuje )
1) wydrukowany i przesłany na podany przez uczestnika adres certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
2) rozbudowane materiały szkoleniowe)

Informacje i zapisy:

kontakt@superwizja.edu.pl

tel. 608 160 700

Cena obejmuje:

1.  5 godzin dydaktycznych szkolenia

2. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie wydrukowanej i przesłany na wskazany adres 

3. Rozbudowane materiały szkoleniowe

4. Możliwość skorzystania z konsultacji  po szkoleniu

 

 

Opis

Webinar/warsztat – (3 h)

Analiza i interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się – Webinar/ warsztat stworzony z myślą o profesjonalistach – nauczycielach, pedagogach, psychologach.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
– najnowsze narzędzia polecane do przeprowadzania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dzieci ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się,
– na co należy zwrócić uwagę czytając opinię psychologiczno-pedagogiczną,
– jak samodzielnie dokonać analizy i interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznych uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się, metody wsparcia tej grupy uczniów.

Każdy uczestnik otrzyma obszerne materiały szkoleniowe, które zawierają:

– Charakterystyka symptomów dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii,
– metody pracy z uczniem z dysleksją w szkole,
– metody pracy w domu z dzieckiem z dysleksją,
– elementy składowe opinii psychologiczno-pedagogicznej,
– model dokonywania analizy i interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

– Omówienie najnowszych narzędzi do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (w aspekcie dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii)
– Co powinna zawierać poprawnie sporządzona opinia psychologiczno-pedagogiczna?
– Analiza i interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych
– Analiza i interpretacja innych dokumentów ucznia ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się
– Podstawa teoretyczna i prawna
– Wskazówki dla nauczycieli w pracy z uczniem ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu 

Trener

Trener: mgr Izabela Pietrowska – terapeutka pedagogiczna i terapeutka integracji sensorycznej w Centrum Terapii Dzieci – DEFINITIVA; członkini: Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Kierownik specjalności „Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną” i asystentka (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Socjologii i Pedagogiki w Katedrze Pedagogiki; doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego; autorka kilkunastu punktowanych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki (dotyczących problematyki specyficznych zaburzeń w uczeniu się). 👏

Najbliższe

[ IPET ] - Analiza i interpretacja orzeczeń uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego w kontekście tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Webinar/ warsztat
13 września 2020 r.