SZKOLENIE TRENERSKIE - NAUCZYCIEL-TRENER-MENTOR
(Szkolenie dwudniowe)

Szkolenie dwudniowe
9-10 grudnia 2023

godz. 10.00-16.00

ul. Smolna 4
Warszawa

Cena:
850 zł

Szkolenie jest certyfikowane

Informacje i zapisy:

Zgłoszenia można wysyłać na adres:

  • kontakt@superwizja.edu.pl
  • tel. 608 160 700

Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja

Szkolenie trenerskie NAUCZYCIEL – TRENER – MENTOR, kierujemy do osób, które planują rozpocząć karierę trenerską. Adresatami szkolenia są pedagodzy, początkujący trenerzy, wszyscy, którzy interesują się stosowaniem nowoczesnych form i narzędzi w edukacji dorosłych oraz rozwojem osobistym.

CEL SZKOLENIA
Merytoryczne i praktyczne przygotowanie początkujących trenerów do pracy w zawodzie. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane gotowe narzędzia trenerskie, coachingowe stosowane w pracy z grupami.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Znaczenie roli trenera w procesie grupowym, wiedza na temat badania potrzeb szkoleniowych, poznanie metod projektowania szkoleń, nauka przeprowadzania ewaluacji szkoleń, zasady komunikowania z grupą, praktycznie przygotowanie konspektu i prezentacja szkoleniowa, superwizja pracy warsztatowej.


- Szkolenie jest certyfikowane
- W cenie - materiały z gotowymi narzędziami trenersko-coachingowymi
- Superwizja warsztatu trenerskiego uczestników szkolenia

W programie: 

Projektowanie szkoleń

–  badanie potrzeb grupy docelowej oraz analiza potrzeb szkoleniowych

– wytyczanie celów szkoleniowych

– planowanie adekwatnych działań merytorycznych i efektów uczenia

– konstruowanie programów, planów szkoleniowych

– dokonywanie ewaluacji szkolenia + feedback

Komunikacja trenera z grupą 

– budowanie relacji

– komunikacja niewerbalna

– praca z trudnym uczestnikiem

– prezentacja i wystąpienia publiczne

– emisja głosu

Autoprezentacja trenera

– działania umożliwiające budowanie marki osobistej

Dynamika i proces grupowy

– budowanie autorytetu w grupie

– wytyczanie celu grupowego i kształtowanie procesu grupowego

– praca z oporem grupy

– oswajanie własnych trudnych emocji

Metody i narzędzia pracy trenera

– wykorzystywanie i analizowanie ćwiczeń szkoleniowych

– aktywne metody prowadzenia szkoleń – grywalizacja, inscenizacja

Narzędzia facylitacji

– diagnozowanie procesu grupowego

– określenie problemu

– kreowanie rozwiązań

– zasady moderacji

– praca z konfliktem

– wybór rozwiązań

– wdrażanie w praktyce

 Superwizja warsztatu trenerskiego

Trenerzy

 

mgr Katarzyna Kasprzyk –Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu, Coach, trener z dwunastoletnim stażem,  wykładowca akademicki

Absolwentka Studiów Podyplomowych Public Relations i Komunikacja Strategiczna w firmach Szkoły Głównej Handlowej,  kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Coaching w życiu i biznesie WSM w Warszawie. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla nauczycieli, coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w organizacjach. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach rozwijających, skierowanych do nauczycieli, trenerów z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich i autoprezentacji. Doświadczenie trenerskie nabywała biorąc udział w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi. Autorka programów coachingowych, rozwijających kwalifikacje zawodowe i osobiste m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja nauczyciela i trenera oraz projektu Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu.  Absolwentka  wielu kursów: trenerskich, metodyka nauczania, dydaktyka dorosłych, kompetencje psychologiczne. 

Animatorka kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali piosenki. Współpracując z wybitnymi artystami filmu i estrady brała udział w wielu spektaklach, widowiskach teatralnych i estradowych.  Prywatnie – mama dwuletniego Antosia.

 

dr Agnieszka Kolek – psycholog, wykładowca akademicki, trener

Absolwentka kierunku psychologia kliniczna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą uzależnień od Internetu oraz mediów mobilnych u młodych dorosłych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Obecnie, przygotowuje się do obrony drugiej rozprawy doktorskiej, w której omawia zjawisko międzypokoleniowej transmisji postaw lękowych u kobiet (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu psychologii oraz pedagogiki: Wyższa Szkoła Menedżerska (adiunkt w Katedrze Psychologii), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna. Psychoterapeutka, w trakcie 4-letniego Kursu Całościowego Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (pracuje pod superwizją). U osób dorosłych zajmuje się głównie zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, szczególnie w kontekście diagnozy i terapii lęku separacyjnego (rozstania, rozwody), lęku uogólnionego (nerwice wegetatywne, somatyzacje), zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (natręctwa) oraz fobii społecznych. W terapii koncentruje się głównie na wzmacnianiu poczucia własnej wartości i godności pacjenta. Interesuje się również mechanizmami uzależnienia dzieci i młodzieży od urządzeń mobilnych, Internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Bada skutki patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm) oraz ich następstwa u dzieci i młodzieży – zachowania agresywne, opozycyjne i buntownicze, zaburzenia snu, problemy rówieśnicze. Twórca autorskiego szkolenia „Bajkoterapia kliniczna”, wyróżnionego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.