OGÓLNOPOLSKI PROJEKT BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU - Szkolenie dla rad pedagogicznych

Termin - szkolenie na zamówienie

Godz.

ul. Ogrodowa 48/54, Warszawa

Cena:

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

1. 6 godzin dydaktycznych szkolenia

2. Materiały szkoleniowe

3. Możliwość skorzystania z superwizji  i konsultacji coachingowej po szkoleniu

4. Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Opis

Jak zostać bajkoedukatorem w przedszkolu i żłobku?

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu  – w Ogólnopolskim Projekcie BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU i ŻŁOBKU. Szkolenie składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł – szkolenie to BAJKOTERAPIA, drugi moduł to BAJECZNE WARSZTATY – ELEMENTY SCENICZNE I SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ GŁOSEM W OPOWIADANIU I CZYTANIU BAJEK DZIECIOM.

Uczestnicy szkolenia:
Ogólnopolski Projekt  BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU i ŻŁOBKU kierujemy do wszystkich placówek w  kraju. Uczestnikami szkolenia są  nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele w żłobkach, nauczyciele świetlicy. Szkolenia organizujemy w siedzibie placówki zamawiającej szkolenie lub w siedzibie  Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja,  ul. Ogrodowa 48/54 w Warszawie. Na prośbę placówki, szkolenia prowadzimy również w soboty.

-Placówka, w której odbywa się szkolenie otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Projekcie BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU, a jej nauczyciele certyfikaty ukończenia szkolenia BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU 

-Szkolenie składa się z dwóch części.
Pierwszy moduł – szkolenie to BAJKOTERAPIA, drugi moduł to BAJECZNE WARSZTATY – ELEMENTY SCENICZNE I SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ GŁOSEM W OPOWIADANIU I CZYTANIU BAJEK DZIECIOM.

– Szkolenie prowadzone jest skutecznymi i innowacyjnymi metodami pracy warsztatowej

-Szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy szkolenia uczą się pisać bajki psychoedukacyjne, relaksacyjne i terapeutyczne

-Podczas szkolenia przedstawiamy sposób czytania, opowiadania bajek, który ma wpływ na wszystkie zmysły dziecka. Przedstawiamy technikę czytania i opowiadania, która sprawi, że uwaga dziecka w pełni skupi się na treści przedstawianego utworu, sposób, dzięki któremu dziecko staje się jednocześnie widzem i aktorem

Cele szkolenia:
• zapoznanie z metodą bajkoterapii poprzez poznanie budowy i zastosowanie bajek relaksacyjnych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych
• omówienie znaczenia roli bajki w rozwoju i wychowaniu dziecka
• doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia bajek w kontekście konkretnego problemu dziecka
• przedstawienie zabaw opartych na fabule bajki

Program szkolenia

1.Czym jest bajkoterapia?
2. Rola bajki w rozwoju dziecka
3. Bajki psychoedukacje, psychoterapeutyczne, relaksacyjne – założenia, zadania – omówienie przykładów
4. Dobór tekstu bajki do konkretnego problemu dziecka
5. Czytanie i opowiadanie bajek – sposób na budowanie umiejętności poznawczych i rozwój emocjonalny u dzieci w wieku przedszkolnym
6. Wybór bajek do indywidualnego i grupowego opowiadania i czytania
7. Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci
8. Zadania sceniczne w planie żywym i plastycznym
9. Sposoby na „ożywienie” tekstu literackiego

10.Sposoby na utrzymanie uwagi i koncentracji u dzieci
11.  Aranżacja przestrzeni do czytania
12.  Rola rekwizytów w aktywnym czytaniu
13.  Czytanie wielowymiarowe 

 

Trener

Katarzyna Kasprzyk

Katarzyna Kasprzyk – Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu, Coach, trener,  wykładowca akademicki.

Absolwentka kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Coaching w życiu i biznesie WSM w Warszawie. Absolwentka  wielu kursów: trenerskich, metodyka nauczania, dydaktyka dorosłych, kompetencje psychologiczne. Ukończyła szkolenia m.in. Bajkoterapia kliniczna, Bajkoterapia. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla nauczycieli, coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne. 

Jako trener specjalizuje się w szkoleniach rozwijających, skierowanych do nauczycieli, trenerów z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich i autoprezentacji. Doświadczenie trenerskie nabywała biorąc udział w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi.

Autorka programów coachingowych, rozwijających kwalifikacje zawodowe i osobiste m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja nauczyciela i trenera oraz projektu Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu, Autoprezentacja maturzysty. 

Animatorka kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali piosenki. Współpracując z wybitnymi artystami filmu i estrady brała udział w wielu spektaklach, widowiskach teatralnych i estradowych.