PROJEKT SKRZYDŁA
Umiejętności i techniki rozmów opartych na DIALOGU MOTYWUJĄCYM w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa

5 października 2019r.

godz. 10.00-17.00

ul. Ogrodowa 48/54, Warszawa

Cena:
220zł

Informacje i zapisy:

Zgłoszenia można wysyłać na adres:

 • kontakt@superwizja.edu.pl
 • tel. 608 160 700

Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja

Opis

Najnowsze trendy PSYCHOLOGII w EDUKACJI❤❤

PROJEKT SKRZYDŁA to cykl szkoleń z zakresu psychologii pozytywnej, dialogu motywującego, psychologii w edukacji.

SZKOLENIE JEST CERTYFIKOWANE- UCZESTNICY OTRZYMUJĄ DWA CERTYFIKATY!!

1) Rozmowy motywujące z uczniem. Wykorzystanie elementów Dialogu Motywującego w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa.

2) Rozmowa i współpraca z rodzicami. Umiejętności i techniki rozmów oparte na Dialogu Motywującym w relacjach z rodzicami.

Szkolenia kierujemy szczególnie do psychologów, pedagogów, pracowników placówek oświatowych: szkół, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenia można zamówić również dla rady pedagogicznej.

Przyjedziemy do Waszej placówki

Program szkolenia

 1. Dialog Motywujący w praktyce
 2. W jaki sposób rozmawiamy uczniem i rodzicem? Style komunikacji: Dowodzący-Ukierunkowujący -Podążający. Jakie są różnice i do czego prowadzi każdy z rodzajów komunikacji?
 3. Dlaczego rozmowy nie wychodzą? Rodzic i uczeń są trudni i stawiają opór. Próba zrozumienia drugiej osoby. Podstawowy mechanizm wyjaśniający – AMBIWALENCJA.
 4. Co się dzieje gdy próbujemy kogoś przekonać?
 5. Znaczenie i rozumienie dynamiki emocji w trudnych rozmowach.
 6. Postawa i wewnętrzne nastawienie prowadzącego rozmowę.
 7. Fazy procesu zmiany zachodzącym w człowieku i transteoretyczny model zmiany Prochaska i Diclemente. W jakim momencie znajduje się osoba z którą rozmawiam?
 8. Jak rozmawiać z tzw. trudnym rodzicem lub uczniem? Konkretne narzędzia i sposoby prowadzenia rozmowy, które nie powodują powstawania barier komunikacyjnych!
 9. Jak wykorzystać wypowiedzi rozmówcy? Znaczenie języka zmiany i podtrzymania.
 10. Czym jest pozytywna asertywność i jak ją wykorzystać?

Formy szkolenia:

 • mini-wykłady
 • prezentacja Power-point
 • analiza materiałów filmowych
 • ćwiczenia w grupach
 • dyskusje i burze mózgów
 • przykłady rozmów (transkrypcje)

Trener

Piotr Rostkowski

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS, kierunek Psychologia kliniczna. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w różnych typach szkół (publiczna, prywatna i społeczna), a także na różnych poziomach edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). W swoim dorobku posiada m.in. doświadczenie jako kurator społeczny (praca z rodzinami), coach osób bezdomnych. Obecnie jest wykładowcą akademickim, pracuje jako psycholog w Poradni Psychologicznej oraz w szkole podstawowej w Warszawie. W życiu prywatnym mąż i tata dwójki dzieci❤👏👏