IPET -
Analiza i interpretacja orzeczeń uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego w kontekście tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

12 września 2020r.

godz. 10.00-13.00

Szkolenie on-line
na platformie Google Meet

Cena:
120 zł
cena obejmuje -
1) wydrukowany i przesłany na podany przez uczestnika adres certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

2) rozbudowane materiały szkoleniowe)

Informacje i zapisy:

Zgłoszenia można wysyłać na adres:

  • kontakt@superwizja.edu.pl
  • tel. 608 160 700

Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja

[ IPET ] - Analiza i interpretacja orzeczeń uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego w kontekście tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych Serdecznie zapraszamy na warsztaty stworzone z myślą o profesjonalistach (nauczycielach, pedagogach, psychologach, studentach pedagogiki i psychologii).

Podczas warsztatów dowiesz się m.in.: na co należy zwrócić uwagę czytając orzeczenie oraz jak samodzielnie dokonać analizy i interpretacji orzeczenia ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowo zostaną przedstawione wzory tworzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
• Podstawa teoretyczna i prawna dotycząca orzeczeń • Przedstawienie składowych elementów wniosku o wydanie orzeczenia oraz orzeczenia • Przedstawienie modelu dokonywania analizy i interpretacji orzeczeń uczniów • Podstawa teoretyczna i prawna dotycząca wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia • Przedstawienie składowych elementów wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia • Podstawa teoretyczna i prawna dotycząca indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego • Przedstawienie składowych elementów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego • Analiza i interpretacja orzeczenia, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Trener

Trener: mgr Izabela Pietrowska – terapeutka pedagogiczna i terapeutka integracji sensorycznej w Centrum Terapii Dzieci – DEFINITIVA; członkini: Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Kierownik specjalności „Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną” i asystentka (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Socjologii i Pedagogiki w Katedrze Pedagogiki; doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego; autorka kilkunastu punktowanych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki (dotyczących problematyki specyficznych zaburzeń w uczeniu się). 👏