Centrum Szkoleń
Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja to:

Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji superwizyjnych i coachingowych po ukończonym szkoleniu

Szkolenia doskonalące i wspierające rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, dyrektorów szkół,  pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, studentów i absolwentów kierunków psychologia, pedagogika.

Autorskie programy szkoleń z zakresu pedagogiki, psychologii, kompetencji miękkich oraz zarządzania

Rozwijanie kluczowych umiejętności w pracy metodycznej, wychowawczej, terapeutycznej

Uczestnicy szkoleń poznają narzędzia z zakresu personal brandingu, autoprezentacji w pracy nauczyciela, warsztatu mówcy, emisji głosu oraz dress code

Wiedza i kluczowe kompetencje m.in. z zakresu: nowoczesnych koncepcji zarządzania placówką oświatową, innowacyjnych narzędzi metod wykorzystywanych w pracy nauczyciela, oceny efektywności działań edukacyjnych.

O nas

Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja

Naszą ofertę kierujemy do osób poszukujących inspiracji, nowoczesnych narzędzi i metod w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa. Oferta firmy dedykowana jest do zespołów zarządzających oświatą, rad pedagogicznych szkół i przedszkoli, osób posiadających doświadczenie w pracy z grupami, edukatorom, coachom, trenerom, studentom i absolwentom kierunków pedagogika, psychologia, osób zawodowo zajmujących się pomaganiem i wspieraniem rozwoju, pasjonatom rozwoju osobistego. Nasza oferta skierowana jest również do doradców zawodowych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja

Programy szkoleń CSPP Superwizja są odpowiedzią na współczesne potrzeby środowiska oświaty i środowiska terapeutycznego, dostarczają wiedzę i doskonalą  kompetencje praktyczne w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania, podnoszą  umiejętności psychoedukacyjne, wychowawcze, kształtują umiejętności w udzielaniu wsparcia dla dzieci i dorosłych. Budują rozwój kompetencji społecznych i zawodowych, tworzą warsztat pedagogiczny i terapeutyczny. Nasi trenerzy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem z zakresu psychologii, pedagogiki, andragogiki, coachingu. To grono ekspertów reprezentujące dziedziny takie jak: organizacja i zarządzanie szkołą, prawo oświatowe, prawo pracy, komunikacja i rozwój osobisty, to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole i placówkach terapeutycznych, znani i cenieni wykładowcy uczelni wyższych.

KONTAKT

Masz pytania - zadzwoń

608 160 700