Szkolenia dla rad pedagogicznych (szkoły)

1. Jak stworzyć nowoczesną koncepcję pracy placówki oświatowej
2. Współpraca z rodzicami – efektywna i twórcza
3. Praca zespołowa -jak kreatywnie wykorzystać zasoby własne-tworzenie zespołów zadaniowych, przedmiotowych. Motywowanie, delegowanie zadań
4. Motywowanie pracowników
5. Mentoring stażysty
6. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne z elementami emisji głosu w pracy nauczyciela
7. Emisja głosu w pracy nauczyciela
8. Promocja instytucji, budowanie pozytywnego wizerunku
9. Techniki pobudzające kreatywność, wyobraźnię, innowacyjność pracowników. Z wypracowaniem innowacji dla placówki (diagnoza możliwości)
10. Interwencja kryzysowa w szkole
11. Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole
12. Terapia radzenia sobie ze złością u dzieci
13. Terapia zaburzeń lęków u dzieci
14. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
15. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia
16. Opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne
17. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
18. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
19. Praca z dzieckiem z dysfunkcjami/ ADHD, Zespół‚ Aspergera/

KONTAKT

Masz pytania - zadzwoń

608 160 700