BAJKOTERAPIA W PRAKTYCE – TERAPEUTYCZNA ROLA BAJEK U DZIECI Z ZABURZENIAMI EMOCJI I ZACHOWANIA

Termin
20 sierpnia 2022r.

Godz.
10.00-16.00

Szkolenie stacjonarne - Warszawa

250 zł (w cenie - 1.Materiały szkoleniowe -www.bajeczni.pl 2.Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika
3. Książka BAJKA SERCEM PISANA

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

1.Książka „Bajka Sercem pisana”- książka, w której każdy uczestnik będzie mógł napisać własną bajkę – www.bajeczni.pl , książkę wysyłamy do każdego uczestnika Pocztą Polską
2.Materiały szkoleniowe – Bajka Sercem Pisana -wysłane Pocztą Polską do każdego uczestnika

3. Obszerne materiały pdf.
4.Wydrukowany i przesłany Pocztą Polską certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika
5.Możliwość skorzystania z konsultacji po szkoleniu

 

 

Szkolenie kierujemy do psychologów, pedagogów, opiekunów, studentów i absolwentów kierunków pedagogika, psychologia. Szkolenie jest certyfikowane (licencja autorska)  

 

BAJKOTERAPIA W PRAKTYCE – TERAPEUTYCZNA ROLA BAJEK U DZIECI Z ZABURZENIAMI EMOCJI I ZACHOWANIA

PROGRAM SZKOLENIA Organizatorzy - Bajeczni.pl , Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja, www.superwizja.edu.pl, www.bajeczni.pl

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I 

 1. Zaburzenia lękowe u dzieci
 2. Trudności emocjonalne dziecka
 3. Praca z dziećmi z zaburzeniami emocji i zachowania
 4. Bajkoterapia – narzędzia i metody pracy
 5. Bajka psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna, relaksacyjna
 6. Zasady konstruowania bajek edukacyjnych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych, relaksacyjnych
 7. Tworzenie własnego konspektu bajki

Moduł II  

 1. Elementy sceniczne i sposób posługiwania się głosem w opowiadaniu i czytaniu bajek dzieciom
  2. Czytanie i opowiadanie bajek – sposób na budowanie umiejętności poznawczych i rozwoju emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym
  3. Wybór bajek do indywidualnego i grupowego opowiadania i czytania
  4. Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci
  5. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
  6. Sposoby na „ożywienie” tekstu literackiego

Trenerzy -
Katarzyna Kasprzyk
Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu
dr Agnieszka Kolek
Psycholog