BAJKOTERAPIA I BAJECZNE WARSZTATY - Elementy sceniczne i sposób posługiwania się głosem w opowiadaniu i czytaniu bajek dzieciom

Termin
5 listopada 2023 r.

Godz.
15.00-18.00

Webinar

150 zł (w cenie - 1.Materiały szkoleniowe -www.bajeczni.pl
2. Książka BAJKA SERCEM PISANA (www.bajeczni.pl)

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

1.Książka „Bajka Sercem pisana”- książka, w której każdy uczestnik będzie mógł napisać własną bajkę – www.bajeczni.pl , książkę wysyłamy do każdego uczestnika Pocztą Polską
2.Materiały szkoleniowe – Bajka Sercem Pisana -wysłane Pocztą Polską do każdego uczestnika

3.Możliwość skorzystania z konsultacji po szkoleniu

 

Szkolenie kierujemy do psychologów, pedagogów, opiekunów, studentów i absolwentów kierunków pedagogika, psychologia.   

 

BAJKOTERAPIA I BAJECZNE WARSZTATY- ELEMENTY SCENICZNE I SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ GŁOSEM W OPOWIADANIU I CZYTANIU BAJEK DZIECIOM

PROGRAM SZKOLENIA Organizatorzy - Bajeczni.pl , Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja, www.superwizja.edu.pl, www.bajeczni.pl

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I 

 1. Bajkoterapia – narzędzia i metody pracy
 2. Bajka psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna, relaksacyjna
 3. Zasady konstruowania bajek edukacyjnych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych, relaksacyjnych
 4. Tworzenie własnego konspektu bajki

Moduł II  

 1. Elementy sceniczne i sposób posługiwania się głosem w opowiadaniu i czytaniu bajek dzieciom
  2. Czytanie i opowiadanie bajek – sposób na budowanie umiejętności poznawczych i rozwoju emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym
  3. Wybór bajek do indywidualnego i grupowego opowiadania i czytania
  4. Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci
  5. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej u dzieci 
  6. Sposoby na „ożywienie” tekstu literackiegoTRENER- Katarzyna Kasprzyk –Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu, Coach, trener z dwunastoletnim stażem, wykładowca akademicki. Absolwentka kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla nauczycieli, coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach rozwijających z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich i autoprezentacji, bajkoterapii. Doświadczenie trenerskie nabywała biorąc udział w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi. Autorka programów coachingowych, rozwijających kwalifikacje zawodowe i osobiste m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja nauczyciela i trenera oraz projektu Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu. Absolwentka wielu kursów: trenerskich, metodyka nauczania, dydaktyka dorosłych, kompetencje psychologiczne. Animatorka kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali piosenki. Współpracując z wybitnymi artystami filmu i estrady brała udział w wielu spektaklach, widowiskach teatralnych i estradowych.