BAJKOTERAPIA I BAJECZNE WARSZTATY-ELEMENTY SCENICZNE ISPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ GŁOSEM W OPOWIADANIU I CZYTANIU BAJEK DZIECIOM

Termin
16 kwietnia 2021

Godz.
18.00-20.30

Szkolenie na platformie (Google Meet)

65 zł (w cenie - 1.Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia 2.Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika
3. Książka BAJKA SERCEM PISANA

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

1.Książka „Bajka Sercem pisana”- książka, w której każdy uczestnik będzie mógł napisać własną bajkę – www.bajeczni.pl , książkę wysyłamy do każdego uczestnika Pocztą Polską
2.Materiały szkoleniowe – Bajka Sercem Pisana -wysłane Pocztą Polską do każdego uczestnika
3. Obszerne materiały pdf.
4.Wydrukowany i przesłany Pocztą Polską certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika
5.Możliwość skorzystania z konsultacji po szkoleniu

Szkolenie BAJKOTERAPIA I BAJECZNE WARSZATY kierujemy do psychologów, pedagogów, opiekunów, studentów i absolwentów kierunków pedagogika, psychologia. Szkolenie jest certyfikowane (licencja autorska).

 

PROGRAM SZKOLENIA BAJKOTERAPIA 1.Bajkoterapia – narzędzia i metody pracy 2.Bajka psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna, relaksacyjna 3.Zasady konstruowania bajek edukacyjnych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych, relaksacyjnych 4.Tworzenie własnego konspektu bajki (konstruowanie postaci głównego bohatera, konstrukcja tła opowiadania, konstruowanie adekwatnego zakończenia bajki) 5.Warsztat – praktyczne zastosowanie bajkoterapii w pracy z dziećmi BAJECZNE WARSZTATY – elementy sceniczne i sposób posługiwania się głosem w opowiadaniu i czytaniu bajek dzieciom 1. Czytanie i opowiadanie bajek – sposób na budowanie umiejętności poznawczych i rozwój emocjonalny u dzieci w wieku przedszkolnym 2. Wybór bajek do indywidualnego i grupowego opowiadania i czytania 3. Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci 4. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej 5. Zadania sceniczne w planie żywym i plastycznym 6. Sposoby na „ożywienie” tekstu literackiego 7. Elementy sceniczne w pracy z tekstem 8. Sposoby na utrzymanie uwagi i koncentracji u dzieci 9. Aranżacja przestrzeni do czytania 10. Rola rekwizytów w aktywnym czytaniu Organizatorzy - Bajeczni.pl , Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja, www.superwizja.edu.pl, www.bajeczni.pl

Trener

Katarzyna Kasprzyk –Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu, Coach, trener z dwunastoletnim stażem, wykładowca akademicki. Absolwentka Studiów Podyplomowych Public Relations i Komunikacja Strategiczna w firmach Szkoły Głównej Handlowej, kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Coaching w życiu i biznesie WSM w Warszawie. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla nauczycieli, coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w organizacjach. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach rozwijających, skierowanych do nauczycieli, trenerów z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich i autoprezentacji. Doświadczenie trenerskie nabywała biorąc udział w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi. Autorka programów coachingowych, rozwijających kwalifikacje zawodowe i osobiste m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja nauczyciela i trenera oraz projektu Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu. Absolwentka wielu kursów: trenerskich, metodyka nauczania, dydaktyka dorosłych, kompetencje psychologiczne. Animatorka kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali piosenki. Współpracując z wybitnymi artystami filmu i estrady brała udział w wielu spektaklach, widowiskach teatralnych i estradowych. Prywatnie – mama trzyletniego Antosia.