BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU -PSYCHOEDUKACYJNA ROLA BAJEK

Termin
26 września

Godz.
10.00-13.00

Szkolenie na platformie (Google Meet)

99 zł (w cenie 1.Książka „Bajka Sercem pisana” 2.Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia 3.Możliwość skorzystania z superwizji i konsultacji po szkoleniu 4.Certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

1. Książka „Bajka Sercem Pisana” 

2. Materiały szkoleniowe

3. Możliwość skorzystania z superwizji  i konsultacji coachingowej po szkoleniu

4. Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Opis

Szkolenie BAJKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU- PSYCHOEDUKACYJNA ROLA BAJEK kierujemy do psychologów, pedagogów, opiekunów, studentów i absolwentów kierunków pedagogika, psychologia. Szkolenie jest certyfikowane (licencja autorska).


PROGRAM SZKOLENIA:
I część – Bajkoterapia 1.Bajkoterapia – narzędzia i metody pracy 2.Bajka psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna, relaksacyjna 3.Zasady konstruowania bajek edukacyjnych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych, relaksacyjnych 4.Tworzenie własnego konspektu bajki (konstruowanie postaci głównego bohatera, konstrukcja tła opowiadania, konstruowanie adekwatnego zakończenia bajki) 5.Warsztat – praktyczne zastosowanie bajkoterapii w pracy z dziećmi 6.Praktyczne aspekty stosowania baśni terapeutycznych (bajka relaksacyjna, bajka psychoedukacyjna, bajka psychoterapeutyczna)
II część – Bajeczne warsztaty – elementy sceniczne i sposób posługiwania się głosem w opowiadaniu i czytaniu bajek dzieciom 1 Czytanie i opowiadanie bajek – sposób na budowanie umiejętności poznawczych i rozwój emocjonalny u dzieci w wieku przedszkolnym 2. Wybór bajek do indywidualnego i grupowego opowiadania i czytania 3. Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci 4. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej 5. Zadania sceniczne w planie żywym i plastycznym 6. Sposoby na „ożywienie” tekstu literackiego

Organizatorzy -
Bajeczni.pl , Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja, www.superwizja.edu.pl, www.bajeczni.pl

Trener

Katarzyna Kasprzyk –Dyplomowany pedagog z zakresu emisji głosu, Coach, trener z dwunastoletnim stażem, wykładowca akademicki. Absolwentka Studiów Podyplomowych Public Relations i Komunikacja Strategiczna w firmach Szkoły Głównej Handlowej, kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Emisja głosu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Coaching w życiu i biznesie WSM w Warszawie. Wykładowca akademicki przedmiotów: Emisja głosu dla nauczycieli, coaching i rozwój, wystąpienia publiczne, kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w organizacjach. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach rozwijających, skierowanych do nauczycieli, trenerów z zakresu umiejętności komunikacyjnych, emisji głosu, wystąpień publicznych z wykorzystaniem technik aktorskich i autoprezentacji. Doświadczenie trenerskie nabywała biorąc udział w wielu projektach europejskich, jak również we współpracy z partnerami biznesowymi. Autorka programów coachingowych, rozwijających kwalifikacje zawodowe i osobiste m.in.: Warsztat mówcy – czyli siła głosu, Autoprezentacja nauczyciela i trenera oraz projektu Centrum Aktywności Zawodowej i Coachingu. Absolwentka wielu kursów: trenerskich, metodyka nauczania, dydaktyka dorosłych, kompetencje psychologiczne. Animatorka kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich festiwali piosenki. Współpracując z wybitnymi artystami filmu i estrady brała udział w wielu spektaklach, widowiskach teatralnych i estradowych. Prywatnie – mama trzyletniego Antosia

Najbliższe

[ IPET ] - Analiza i interpretacja orzeczeń uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego w kontekście tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Webinar/ warsztat
13 września 2020 r.