Bajkoterapia z elementami psychologii klinicznej

Termin
11 lipca 2020 r.

Godz.
10.00-16.00

ul. Smolna 4, Warszawa

150zł

Informacje i zapisy:

Katarzyna Kasprzyk

Tel. 608 160 700

kontakt@superwizja.edu.pl

Cena obejmuje:

1. 8  godzin dydaktycznych szkolenia

2. Materiały szkoleniowe

3. Możliwość skorzystania z superwizji  i konsultacji coachingowej po szkoleniu

4. Certyfikat ukończenia szkolenia

5. Serwis kawowy

Opis

Szkolenie BAJKOTERAPIA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, kierujemy do psychologów, pedagogów, opiekunów, studentów i absolwentów kierunków pedagogika, psychologia. Szkolenie jest certyfikowane (licencja autorska).


PROGRAM SZKOLENIA: 1.Psychopatologia i elementy psychiatrii dzieci i młodzieży 2. Epidemiologia dziecięcych i młodzieńczych zaburzeń lękowych
3. Obraz kliniczny zaburzeń lękowych w okresie rozwojowym
4. Występowanie zaburzeń lękowych wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi
5.Lęk separacyjny – diagnoza i terapia 6.Zaburzenia lękowe uogólnione – diagnoza i terapia 7.Fobie (fobie proste, fobie społeczne) – diagnoza i terapia 8.Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – diagnoza i terapia 9.Zaburzenia związane ze stresem – diagnoza i terapia 10.Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna trudności dziecka 11.Bajkoterapia jako skuteczna terapia – mechanizmy oddziaływania 12.Tworzenie własnego konspektu bajki (konstruowanie postaci głównego bohatera, konstrukcja tła opowiadania, konstruowanie adekwatnego zakończenia bajki) 13.Praktyczne aspekty stosowania baśni terapeutycznych (bajka relaksacyjna, bajka psychoedukacyjna, bajka psychoterapeutyczna)

Program szkolenia został wyróżniony przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie na III Ogólnopolskim Forum Szkół Szpitalnych.

Trener

dr Agnieszka Kolek

Absolwentka kierunku psychologia kliniczna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą uzależnień od Internetu oraz mediów mobilnych u młodych dorosłych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Twórca autorskiego szkolenia „Bajkoterapia kliniczna”, wyróżnionego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Absolwentka studiów podyplomowych „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Jest uczestniczką Całościowego Kursu Psychoterapii, który posiada akredytację sekcji naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła kurs z zakresu poznawczo – behawioralnego terapii zaburzeń lękowych.

Staż psychoterapeutyczny odbyła w Klinice Psychiatrii Sądowej (oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Od pięciu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od dwunastu lat prowadzi szkolenia specjalistyczne. 

Interesuje się mechanizmami uzależnienia od urządzeń mobilnych, Internetu, gier komputerowych oraz portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk.  Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją kliniczną.